Spomienky pri plameni sviečky

Novembrový poetický večer bude patriť
básnikovi Jozefovi Mihalkovičovi

Pondelňajšie poetické večery pri sviečkach v sále Osvetového strediska na Stromovej ulici na bratislavských Kramároch sa už stali tradíciou. Milovníci poézie a hudby sa tu stretávajú niekoľkokrát do roka, aby si spoločne so scenáristom a režisérom podujatia Jurajom Sarvašom zaspomínali na osobnosti zo sveta slovenskej literatúry a kultúry, ktoré už nie sú medzi nami. "Človek v čase..." - to bol názov ostatného pondelňajšieho spomienkového večera, venovaného spisovateľovi Vladimírovi Mináčovi (1922-1996), ktoré zorganizovala Nadácia Vladimíra Mináča.

Zaiste si pamätáte na romány Smrť chodí po horách, Včera a zajtra, Modré vlny, knihu poviedok Na rozhraní, ale predovšetkým na trilógiu Generácia a jej časti - Dlhý čas čakania, Živí a mŕtvi, Zvony zvonia na deň. Mináč bol známy aj ako kritický a polemický publicista, literárny kritik a esejista. Je autorom niekoľkých esejí: Paradoxy, Dúchanie do pahrieb, Zobrané spory J. M. Hurbana, Súvislosti, Texty a kontexty. "Každý ľudský čin sa dá napokon pochopiť, ak je človek dosť odhodlaný porozumieť mu," povedal raz Vladimír Mináč, prozaik, o ktorom sa spisovateľ Peter Holka vyjadril: "Možno ho obdivovať a súhlasne mu pritakávať, možno sa s ním sporiť, no nemožno ho obísť, tobôž preskočiť. Nemožno naňho nespomínať."

Nadácia Vladimíra Mináča vznikla pred štyrmi rokmi. Predseda nadácie Ing. Ondrej Karkuš nám povedal, že sa usilujú primäť mladých ľudí k tomu, aby si osvojili duchovné bohatstvo slovenského národa, aby sa od neho v tomto pretechnizovanom svete neodkláňali, ale aby si ctili dejiny Slovenska a Slovákov.

Jubilejný, už 55. poetický večer pri sviečkach, sa uskutoční 6. novembra. Tentoraz bude patriť básnikovi Jozefovi Mihalkovičovi z Modry, ktorý sa tohto roku dožil významného životného jubilea - 65 rokov. Juraja Sarvaša inšpirovala k tomuto večeru posledná básnikova knižka Modranské reflexie, v ktorej nie sú len básne, ale nájdeme tam jeho osobné vyznanie k mnohým umelcom, ktorí už nie sú medzi nami. Prihovára sa aj tým, ktorí ešte tvoria. Do veršov básnika Jozefa Mihalkoviča, ktorý sa na poetickom večere osobne zúčastní, bude znieť klavír a gitara. Literárno-hudobná kompozícia z tvorby jubilujúceho básnika zaiste osloví priaznivcov pravidelných poetických večerov. Rok 2000 zavŕši 18. decembra vianočné stretnutie so svojou neopakovateľnou atmosférou. Medzi hosťami Juraja Sarvaša tentoraz nebudú chýbať lekári.

Lýdia Brabcová


27.10.2000, Slovenská republika