Daniel Hevier
Poďakovanie Ľudovítovi Štúrovi

Národ je najprv ako dieťa.
Treba ho naučiť
pomaly lúskať hrášok reči.
učiteľ, Ľudovít

Národ je najprv ako dieťa.
Treba ho chrániť
pred tými, čo mu ubližujú.
bojovník, Ľudovít

Národ bol najprv ako dieťa.
Vyrástol. Bude žiť.
Už nezablúdi v cudzom svete.
Vďaka ti, Ľudovít

 
 

Na titulnej strane tejto pozvánky je báseň Daniela Heviera Poďakovanie Ľudovítovi Štúrovi. Básnik na malom priestore vystihol veľkú prácu Ľudovíta Štúra. Ja len dodávam: mali by sme sa z jeho múdrosti, vzdelanosti, obetavosti, bojovnosti, ale aj jeho lásky k slovenskej zemi, jej obyvateľom, reči a napokon z pokory učiť. Najmä tí, ktorí vedú túto krajinu a predovšetkým zvolení poslanci. On ako vyslanec mesta Zvolen nebojácne, pravdivo a múdro hovoril v uhorskom parlamente, pri tom za ťažkých podmienok to robil bez nároku na akýkoľvek honorár. Rok Ľudovíta Štúra sme ako prví odštartovali literárno-hudobnou kompozíciou Vzleteli orli vysoko práve tu v Poetickom štúdiu 16. februára t. r. a presne po 10-tich mesiacoch sa vraciame sem, aby sme tento významný rok aj ukončili. Medzi tým sme mali už 16 predstavení po celom Slovensku od Kežmarku, cez Liptovský Mikuláš až po Senicu, chvála pánu bohu všade nás prijali veľmi srdečne a program mal mimoriadny úspech. Ja, pravda, som bol ešte v mnohých mestách, kde som hovoril o Štúrovcoch a recitoval ich básne. A tak sa mi dostalo aj vyznamenanie od predsedu Trnavského kraja pána Tibora Mikuša a aj od obce Uhrovec. Trošku nás mrzí, že také mestá ako Modra, Myjava, Skalica nemajú záujem o tento štúrovský program. Hoci sú to mestá so štúrovskou tradíciou. Podarilo sa tento program nakrútiť na video - jednak v Poetickom štúdiu a jednak v Novom chráme a tak je možné, kto ešte nemá si ho po programe môže zakúpiť. Tešíme sa na stretnutie s vami milí návštevníci Poetického štúdia a veríme že vzlietnu štúrovskí orli opäť do vašich sŕdc.
 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás pozýva prostredníctvom všetkých Štúrovcov
na čele s ich duchovným vodcom Ľ.Štúrom
na 143. Poetický večer pri sviečkach

 

Vzlietli orli vysoko ...
 

Hudobnodramatická kompozícia pri príležitosti
dvojstého narodenia Ľudovíta Štúra.
Piesne slovenských hudobných skladateľov
tohto obdobia až po súčasnosť, bude spievať
mužské spevácke octeto - Danubius octet singers,
pod vedením mladého úspešného dirigenta
Daniela Simandla. Sólo spieva člen opery SND Marián Hrdina.
Hovoriť príbehy zo života Štúrovcov a recitovať
z ich tvorby bude Juraj Sarvaš.

 

16. novembra 2015 o 19,00 hod.
Dom kultúry Kramáre,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 6 €, študenti 3 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Po 18.00 hod. možnost parkovania pred budovou
SIEMENS - oproti Domu kultúry
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48