O nás

Dušou Poetického štúdia je jeho organizátor, scenárista i režisér Juraj Sarvaš. Herec Juraj Sarvaš sa do povedomia divákov zapísal účinkovaním v mnohých divadelných predstaveniach najmä na pôde Činohry SND, v televíznej a filmovej tvorbe.

Od 90-tych rokov pôsobí ako pedagóg na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Popri tejto práci naďalej nepretržite vedie Poetické štúdio.

Poetické večery pri sviečkach sú programom literárno-hudobným, v ktorom sa scenár nevtieravo prelína s rozhovormi a jemným humorom, pričom neopakovateľnú atmosféru vytvára svojimi spontánnymi vstupmi samotný autor - Juraj Sarvaš. Program prináša citlivú interpretáciu umenia v jeho čistej a neskalenej podobe a zároveň ľudským a teplým podaním sprístupňuje krásu bežnému laikovi. Verše štúrovcov, Hviezdoslava, Rázusa, Kostru, Smreka, Rúfusa a ďalších bardov slovenskej literatúry zaznievajú z pódia v príťažlivom podaní účinkujúcich, ktorí gestami, pohybmi a celkovou choreografiou stvárňujú zmysel a hĺbku básní. Hudobná časť je vyváženou a niekedy aj odľahčenou časťou programu - najmä vtedy, keď spolu s interpretmi spieva piesne celé hľadisko.

V Poetických večeroch vystupujú herci, speváci, hudobníci a poslucháči herectva na Fakulte dramatických umení v Banskej Bystrici. Spomedzi veľkej plejády umelcov možno spomenúť Jána Valentíka, Jozefa Šimonoviča, Máriu Dacejovú, Ondreja Malachovského, Angelu Vargicovú, Elenu Holičkovú či Dušana Jarjabka, Janu Šomošiovú a iných. Každý z večerov je venovaný konkrétnej téme, či už spomienke na významnú osobnosť umeleckého a spoločenského života, alebo nadchádzajúcim sviatkom ako sú Vianoce, Veľká noc, ale aj kolobehu ročných období a s nimi spojenému čaru meniacej sa prírody. V programoch účinkujú i hostia, ktorých si Juraj Sarvaš vyberá z rôznych oblastí spoločenského života.

V zrýchľujúcom sa tempe životného štýlu upriamuje Poetické štúdio Juraja Sarvaša pozornosť na rýdzosť krásy a poéziu každodenného života a svojim optimizmom vytvára srdečné prostredie, plné harmónie a priateľstva. Aj preto si našlo svojich verných divákov a priaznivcov. Poetické večery pri sviečkach svojou magickou atmosférou oslovujú ľudí citlivých a vnímavých, ľudí otvorených kráse a umeniu.