Na tomto mieste uvádzame niekoľko novinových článkov venovaných nášmu Poetickému štúdiu:
 
Pri sviečkach o Andrejovi Bagarovi (Slovenské národné noviny, 12. máj 2012)
Poézia je moja láska
Skromný chrám pre dobré slovo
K studničke kamennej
Spomienky pri plameni sviečky
Tam sála láska
Rozplakal celú triedu, aj učiteľku
Azyl lásky, pokoja, srdečnosti