Spomienky pri plameni sviečky

V Dome kultúry na Bratislavských Kramároch naposledy usporiadali už 121. poetický večer pri sviečkach. Organizátorom, scenáristom, sprievodcom, moderátorom, no nadovšetko dušou týchto vzácných stretnutí je herec a recitátor Juraj Sarvaš. Ústrednou témou poetického večera vo februári bola osobnosť veľkého slovenského herca a režiséra, ale aj významného organizátora a kultúrneho činiteľa, národného umelca Andreja Bagara. Tak ako čas plynie, aj takéto veľké osobnosti našej kultúrnej a umeleckej scény akoby odchádzali do zabudnutia. To však neznamená, že na ľudí, ktorí stáli pri kladení základov v tomto prípade našej národnej divadelnej kultúry treba zabúdať. V plnom rozsahu sa to vzťahuje aj na Andreja Bagara. Juraj Sarvaš bol jedným z jeho žiakov a jeho spomienky naňho boli príjemným osviežením večera. Z Bagarových hereckých partnerov a kolegov už väčšina nežije, ale na tomto poetickom večeri bola jedna z jeho divadelných partneriek prítomná - dnes už 84-ročná, stále svieža Mária Kráľovičová. Dvaja Bagarovi pamatníci boli tiež herci - spomínali Martin Huba a Oldo Hlaváček ale aj dramaturg SND z čias, keď ešte Bagar aktivne hral - Anton Kret. Jurajovi Sarvašovi treba vysloviť iba slová uznania a vďačnosti, že nám tohto veterána slovenského divadla pripomenul a vzdal mu týmto príjemným poetickým večerom pri sviečkach úctu, ktorú si právom zaslúžil.

Z článku M.Poláka


Slovenské národné noviny, 12. mája 2012