Marián Čunderlík 1948 - HAMLET
 
Herec
 
...Či ustrnúť
nepríde nad tým, že len herec totu,
len kvôli jednej básni, jednému
snu strázne v stave bol tak prispôsobiť
si dušu vlastnú k vlastnej predstave:
že z účinku mu cele zbledla tvár,
do očú slzy vystúpili, zrak
má strhaný, hlas zlomený, i všetok
ten jeho výkon s napodobením
tak harmonicky tesne prilieha
k myšlienke jeho? ...
 
V. Shakespeare: HAMLET (úryvok)
Preklad: P. O. Hviezdoslav
 

 
Sme v Novom roku 2008. Rok je párny a bude o deň dlhší. Vážme si toho! Vraj osmičky na konci sú pre Slovákov problematické. Narušme túto zlú tradíciu a povedzeme si, že bude dobrý. Ja to tak cítim. Aj pre každého z nás. Verme tomu! Obyčajne sme stihli stretnúť sa prvý raz v Novom roku ešte vo fašiangovom bálovom ošiali. Už sme v pôste. Fašiang bol krátky. Pre poéziu tichšie dni sú prijateľnejšie, hoci mali sme tu aj veselé verše. Nevyhýbame sa veselosti. Nuž ale my rešpektujeme všetky sviatky, každý čas, ktorý nám ukáže kalendár. Bály prestali. Aj v krátkom fašiangovom čase ich bolo dosť. A aké bohaté! Videli sme miliónové (či miliardové) v televízii. A o chvíľu v tej istej televízii sme zhliadli, ako bezdomovec zomrel v šachte, ako matka odhodila štvortýždňové dieťatko, syn vytasil nôž na matku atď. Ach Bože, čo sa to so svetom robí? A len pár dní je po sviatkoch lásky. A aké krásne boli Vianoce aj tu na Stromovej v Poetickom štúdiu. Milý - najmä srdečný program - Spevácky zbor z Partizánskeho, národná umelkyňa Mária Kráľovičová, malý spevák, v hľadisku starosta, pani poslankyňa Tóthová, poradca prezidenta, katolícky kňaz, návštevníci z Trenčína, Uhrovca, New Yorku, Viedne - všetko ako jedna rodina. To je radosť! Trápi ma, že mnohí sa nedostali do sály a museli odísť. Mali prísť hore, možno by si radšej postáli, ako odísť domov. Pekný program dáva silu, že divák aj postojí. Sám to viem. Náš prvý program toho roku už bude teda v pôste. Rozhodli sme sa Vás pozvať do divadla. Na také malé predstavenie. Po prvé aj preto, že veľký ruský spisovateľ A. S. Puškin umrel po súboji 10. februára 1837 a tak vlani uplynulo 170 rokov od jeho smrti. Voľáko kultúrne inštitúcie na to zabudli. Tak si ho teraz pripomenieme cez jeho Malé tragédie. A po druhé aj preto, že plodný dramatický autor Ján Solovič vydal spomienky na polstoročie s ochotníkmi, ktorí mu hrali jeho hry. Tak si tú knižočku v našom Poetickom štúdiu predstavíme, najmä, keď ju vydal vydavateľ Milan Stano, ktorý je stálym návštevníkom našich programov. Vítame Vás v Novom roku 2008 v Poetickom štúdiu. A úprimne a veľmi sa tešíme na Vás.
 

Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás s veľkou radosťou pozývajú na
97. Poetický večer pri sviečkach,
 

Kdeže je priepasť
života a snenia?
 

Úryvky z diela A. S. Puškina uvedú
na javisko poslucháči
Fakulty dramatických
umení AU v Banskej Bystrici.
Rozprávanie o krásach, strastiach,
zábavách Divadla
s tými najpovolanejšími
bude viesť autor večera
Juraj Sarvaš.
 
Dňa 25. februára 2008 o 19.00 hod.
Dom kultúry Kramáre
na Stromovej 18, v Bratislave

Vstupné: 100,-Sk, študenti 50,-Sk
Doprava: trolej 204, 206,209, 212, Bus 32
Stoja niekoľko metrov od DK

 
Motto večera:

Vráťme sa s gašparkom do detstva !