"Keď spomienok padne päsť
  môjho srdca na bolesť:
  ulomím si pre potechu
  z drobných piesní ratolesť... "
 

Zabúdame! Zabúdame na ľudí, ktorí v národe vyorali brázdu na poli kultúry zveľadenia človeka. Ešte sa vzchopíme a spomenieme tých najväčších. Vlani sme mali Rok Ľudovíta Štúra, ktorý sa celkom vydaril. Toho roku si pripomenieme 190-te výročie narodenia Jozefa Miloslava Hurbana. Nesmieme zabudnúť ani na neúnavnú, vzdelanosť a kultúru šíriacu, kdekoľvek bola, Teréziu Vansovú. Od jej narodenia uplynulo už 150 rokov. V našom Poetickom Štúdiu si ich pripomenieme. Ale verejnosť a inštitúcie úplne zabudli na skromného človeka, roľníka, básnika Pavla Kokeša Kyčerského. Narodil sa, roľníčil, tvoril i zomrel v nádhernej obci Lazy pod Makytou. Jeho život bol veľmi jednoduchý, jeho duch bol bohatý. Vzdali sme mu česť v jeho rodnej obci v roku 2006 pri jeho 150-tom narodení. Aj obec si ho uctila odhalením pamätnej tabule s jeho reliéfom.

K oslavám sa pripojil i farský úrad evanjelickej cirkvi. Zborový farár Peter Fabok usporiadal slávnostné bohoslužby, na ktorých sa zhodnotil význam tohoto vzácneho človeka. P. K. Kyčerský mal bohatú korešpondenciu s Hviezdoslavom, ktorého obdivoval a venoval mu i niekoľko veľkých básní. Nás teší, že pravidelná návštevníčka Poetického štúdia E. Gajdošová bola iniciátorom týchto spomienkových osláv. Povedali sme si, že po veselom fašiangovom programe si my, keď už nik iný nie v Bratislave, spomenieme na tohoto nášho tolstojovca. Zaslúži si to! Máme síce aj ulicu Kyčerského, ale málokto vie kto to bol. Na program prídu aj básnikovi príbuzní, momentálne žijúci vo Švajčiarsku. Odkázala, že sa veľmi teší na naše stretnutie. Sme radi, že práve tu na Stromovej, zaznejú jeho spomienky i básne. V jednej z nich takto vzdychá.
 

Kde ste, časy mladi mojej,
kde ste zapadli?
Kvet, čo som raz od Vás dostal
už je povädlý.
 
Neraz som Vás očakával
na vŕšteku stál,
obzeral sa, nič nevidel
iba temnú diaľ.
 
Tak mi neraz smutno bolo
slzou stemnel zrak,
opustil som krídla ako
podstrelený vták.
 
I dnes ja na tej ceste
na husličky hrám,
stiram slzy, kamsi stúpam,
hoc aj neviem kam.

 

 
 Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás pozývajú v rozkvitnutom jarnom čase
na 92. Poetický večer pri sviečkach
 

Človek v tiesni -
predsa v piesni
 

Rozprávanie o vzácnom skromnom človeku,
ktorý oral, sial, žal a písal
krásne - jednoduché básne.
Účinkujú J. Fedešová, P. Pivko, poslucháči
Fakulty dramatických umení v Banskej Bystrici.
Hudobná skupina mladých z Lazov pod Makytou.
A. Gajdoš - husle, spev
D. Fojtíková - akordeón
M. Postorek - husle
D. Vaňko - bicie
Príhovor - spisovateľ J. Rezník
Scenár a réžia J. Sarvaš.
 

23. apríla 2007 o 19.00 hod.

Dom kultúry - Kramáre
na Stromovej ulici č. 18. Bratislava


Vstupné 70,- Sk, študenti 35,- Sk
Doprava: Trolej 204, 206,209, 212, BUS 32
Stoja niekoľko metrov od DK.
 
Motto večera:

Pokora, skromnosť - znamená veľkosť ducha.