Daj Boh šťastia celej zemi, všetkým ľuďom v nej.

Divné veci sa stali
v betlehemskej maštali.
Z toho sa, z toho,
z toho sa všetci radujme.
 
Jasná hviezda zvestuje,
Ježiška oznamuje.
Z toho sa, z toho,
z toho sa všetci radujme.
 
Anjel spieva Glória,
rodí Panna Mária.
Z toho sa, z toho,
z toho sa všetci radujme.
 
Prijmi, Ježišku, dary,
ktoré sú na oltári.
Z toho sa, z toho,
z toho sa všetci radujme.
 

Deväťdesiaty raz. A ešte k tomu na sviatky lásky a pokoja. Kto by si to bol len pomyslel pri prvom programe v Poetickom štúdiu, ale dobrí anjeli, možno tí, ktorí zvestovali odkaz: Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle, stáli pri nás. Veď lásku, pokoj, pekné slovo, peknú pieseň sme sa snažili v tých 89-tich večeroch vždy zvestovať. Čo všetko sme za ten čas prežili?! Čo všetko som ja, ako tvorca týchto programov musel prežiť?! S koľkými ľuďmi z celého Slovenska, ba až zo zahraničia sme sa tu stretli?! Koľkí nám odišli?! Koľko tisíc veršov sa tu povedalo?! Koľko stovák sviečok vyhorelo?! Koľko vianočných vinšov odznelo?! Koľko potleskov zaburácalo?! Koľko smiechu sa nieslo sálou, ale aj koľko sĺz vypadlo nám z očí?! Deväťdesiatka a Vianoce! Opäť sa stretneme. Rozohrejeme srdcia, úprimne si podáme ruky, objímeme sa, zašepkáme - veľa zdravia. Nuž z najúprimnejšieho vnútra Vám - našim verným návštevníkom, Vám našim novým, prajeme, aby Vás obklopovalo dobro, láska, pokora, jednoduchosť. To všetko je v ľuďoch. A aby ste aj vy rozdávali tieto ctnosti. Potom budeme zdraví na duši i na tele.
 
Vaši Ing. Richard Frimmel - starosta Bratislava - Nové Mesto
Margita Krajačová - riaditeľka Strediska kultúry BNM
Viera Janáčová - vedúca Domu Kultúry - Kramáre
a Juraj Sarvaš

 
 Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

S vianočnou láskou, ktorá je nad láskami,
pozývame Vás, láskou obdarení
na 90-ty poetický večer pri vianočných sviečkach
 

Od Lucie
po Štedrý večer
 

Čo všetko sa v tomto tajuplnom čase udeje
to sa dozviete vo vianočnej sále nad mestom.
Nebude chýbať pri štedrovečernom stole pútnik,
ktorý porozpráva o živote. A porozprávame si aká
je Lucia v Štokholme a aká na Orave.
Tu precítime tieto chvíle naplno a krásne
to Vám sľubuje Váš Juraj Sarvaš.

 

18. decembra 2006

tri dni pred zimným slnovratom o 19. 00 hodine
v sále Domu kultúry Kramáre
na Stromovej 18, Bratislava

Vstupné: 70,-Sk, študenti 35,- Sk
Doprava: Trolej 204, 206,209, 212, BUS 32
Stoja niekoľko metrov od DK.
 
Motto večera:

Láska, zastav sa u našich dverí!