Štúr
 
Keď tok sa valil žaratokmi lávy,
na čele šiel som v zápas s obludou
za vášho ducha v bahne osudov
a vaše bútle, zadebnené hlavy.
 
Čo mal som, dal som, prežúvajúc dobu,
oheň i žiaľ i mozoľ otroka,
sám nechajúc si iba kostru k hrobu.
 
Však duchom živým strážim z vysoka
a hľadiac na vás, malú bunku glóbu,
krv vašu mrazím vierou proroka.
 
ANDREJ ŽARNOV
 

 
Hruď voľnej vlasti vôkol sa dvíha,
i žiaľ ruží je hrdý žiaľ,
v ľudskej myšlienke dýcha ten múdry,
čo nevzal nič a všetko dal.
 
Tieto verše napísal básnik Vojtech Mihálik, 15. januára 1956, keď sme si pripomínali sté výročie úmrtia jednej z najväčších duchovných osobností nášho národa. Ušlo 50 rokov a jeho odkaz je aktuálnejší ako predtým. Len ho treba počúvať. Aspoň trošku brať si z neho príklad. Zoberme si z neho aspoň jeho obetavosť, nezištnosť. Poslanca za mesto Zvolen robil bez akejkoľvek odmeny a pri tom mal iba biedny profesorský plat na lýceu, pretože ho vláda zaradila medzi panslavistických buričov. Nemôžeme ani v Poetickom štúdiu obísť toto výročie. To, čo urobil pre národ sa nedá slovami vyjadriť. Ale jedno je hmatateľné - slovenčina. Ňou národ žije. Žije kultúrne, žije umelecky, prekladá svetových literátov, ona sa prekladá do všetkých jazykov. Slovenčina ľubozvučná, mäkká, spevná, výrazná. V poetickom štúdiu sa stretávame v roku 2006 po prvý raz. Iste ste všetci dostali veľa prianí. Už sme na ne aj zabudli. Nuž zaprajme si aj tu, aby sme sa všetci stretávali aj tohto roku v pokoji, v láskavom prostredí, s úsmevom, s priateľským podaním rúk ako aj minulý rok. Začíname s Božou pomocou i s pomocou svetskou - našim patronátom Mestskou časťou - Bratislava - Nové Mesto. A tak na začiatku nášho poetického roku si zaprajme so Štúrom, čo napísal, v prvom čísle Slovenskích národních novín: "Najväčšia každjeho a aj národa povinnosť je biť k samému sebe úprimním. Musíme mať, keď chceme ďalej prísť a žiť, tú silu všetko si viznať a potom zase silu to robiť a na napravení pracuvať."
Na programe sa zúčastní aj delegácia rodnej obce Uhrovec a Modry, mesta Štúrovho posmrtného odpočinku. Buďte aj vy v Poetickom štúdiu čo najúprimnejšie vítaní.
 

Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás so štúrovskou naliehavosťou, úprimnosťou
pozývajú na 85. Poetický večer pri sviečkach,
 

Čo to len ten
Štúr spôsobil?!
 

Odpoveď ctenému obecenstvu dajú poslucháči
Fakulty dramatických umení v Banskej Bystrici
aj so svojim pedagógom Jurajom Sarvašom.
Účinkovať budú aj ďalší bratislavskí umelci.
Spievať bude ženská spevácka skupina Uhrovčanka.
Ale prihovoria sa Vám aj starostovia.
Za Štúrovu rodnú obec Uhrovec starostka
Ing. Z.Máčeková a za Bratislavu - Nové Mesto
starosta, hostiteľ Ing. R.Frimmel.
Večer pripravil J.Sarvaš

Dňa 20. februára 2006 o 19. 00 hod.
V sále Domu kultúry Kramáre
Stromová 18, v Bratislave

Vstupné: 70,-Sk, študenti 35,-Sk
Doprava: trolej 204, 206,209, 212, BUS 32
zastávka 50m od Domu kultúry

 
Motto večera:

Velebný deň, ktorý nás
ku kráse a dobru doviedol.