M. STANO - Zima v Sv. Juri  
 
Večer, ktorý zrodil Spásu sveta,
jak ho vrúcne ctily zašlé letá
kedysi!
 
Dnes tu všednosť, lomoz hriešnych ľudí,
ani iskierka sa neprebudí
pokory.
 
V chrám zablúdim, vprostred mesta stojí,
shromaždení v ňom sú tak nesvoji,
nebratskí.
 
Klenbou hýria skvostné arabesky -
unášam sa v jednoduchosť viesky
slovenskej.
 
S. Krčméry - Verše z roku 1916
 

Je 20. novembra 2005, nedeľa, keď píšem tieto riadky, cez ktoré sa Vám chcem prihovoriť, pozdraviť, poďakovať v tomto predvianočnom čase. Som na Horehroní. Prašivá je už pokrytá snehom, v dolinách srieň zbelel trávu, jemná inovať pokrýva jedle. Hron tečie tíško a pripravuje sa prijať s pokorou svoje zamrznutie. Kraj sa halí do poetického nedeľného podvečera. Z diaľky doliehajú zvony. Volajú k večernej modlitbe, aby sa ľudia mali radi, aby sa nezabíjali, aby si pomáhali, aby neboli chamtiví, aby neboli vojny. V tomto krásnom nedeľnom podvečere nič zo zloby ľudstva necítiť. Vzdychneš - akoby sa dalo na svete dobre žiť. A prídeš domov zapneš televízor a je to celkom ináč. Dobre - nezapnem televízor, nezapnem rádio, nebudem čítať noviny. Ale človek žije v spoločenstve - nemôže byt izolovaný od ľudí. No môže zmierňovať túto hrôzu, ktorá sa valí na nás. Môže byt dobrý k svojim blížnym, môže pomôcť chorým, chudobným, môže skrášľovať svoje okolie, môže ísť do nádhernej slovenskej prírody, načerpať tam síl pre to, aby mohol dobro rozdávať. Básnik hovorí: zase zvonia, zase svietia, zase sa spev k uchu vznáša, ale tisíc je tomu rokov, ako láska zrodila sa... Keď sa zrodila - mala by rásť, mohutnieť, zachvátiť väčšinu ľudstva. Nie je tomu tak. Ale my, čo sa stretávame v takom poetickom spoločenstve, buďme šťastní, že sme v ňom, a robme všetko preto, aby nás bolo viac. O 26 dní zasadneme k nášmu štedrovečernému stolu na Stromovej ulici. Príďte s dušou čistou, srdcom dobrým, jarnou mysľou, vlastne tak ako ste chodili do Poetického štúdia po celý rok, a bude nám dobre, bude nám krásne. A to bude predzvesť šťastia, keď zasa potom o 8 dní zasadnete k Vášmu rodinnému štedrovečernému stolu. Nech je bohatý na krásu ducha a pokorného tichého šťastia. Za všetkých organizátorov Poetického štúdia
 

Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás s vianočnou láskavosťou a veľkou srdečnosťou
pozývajú na 84. Poetický večer pri sviečkach,
 

Každému treba hoc len
jedna hviezda z neba.
 

Pod vianočným stromom sa v družnosti stretnú
účinkujúci a návštevníci.
Účinkujúci: Detské talenty zo Základnej umeleckej
školy Ľ. Rajtera pod pedagogickým vedením A. Vargicovej.
Evka Blašková, Dano Výrostek - poslucháči fakulty
dramatických umení v B. Bystrici.
Na prázdne miesto pre pocestného pri štedrovečernom stole,
ak nestihne dôjsť domov, si sadne Ľubo Roman.
Návštevníci: Dobrí občania z rôznych kútov stolice slovenskej,
ale i z Modry, Wiedne, Piešťan i New Yorku.
Tak spolu s gazdom slávnostne vyzdobeného domu,
Jurajom Sarvašom - vytvoria pravú štedrovečernú náladu.
 

 
Dňa 16. decembra 2005 o 19.00 hod.
V sále Domu kultúry Kramáre - Stromová 18, v Bratislave

Vstupné: 70,-Sk, študenti 35,-Sk
Doprava: trolej 204, 206,209, 212, BUS 32
zastávka 50 m od Domu kultúry

 
Motto večera:

Nedajme nikomu stráviť dni na lavičke v parku
keď sú Vianoce. Ale ani potom!