J. B. Klemens
Andrej Sládkovič, olej
 
Ale všetkému hodiny bijú,
žitie za žitím umiera,
krásy sa v bezdnú minulosť kryjú,
čas, ten Skyt, svety zožiera;
čas, nenápelník pomníky zváľa,
čas prachu poddá paláce kráľa,
čas kvety milé otrávi,
čas hviezdy zráňa, more vysuší,
čas city stiera z blažených duší,
čas všetko zhubí aj spraví...
 
A. Sládkovič
 

Dňa 15. a 16. októbra bola celonárodná spomienka na Ľudovíta Štúra v jeho rodnej obci Uhrovec. Pri tejto príležitosti minister kultúry SR František Tóth, vyhlásil Jubilejný rok Ľudovíta Štúra. Bude teda trvať od októbra roku 2005, kedy sa tento veľký duch slovenský narodil, až do októbra 2006. Je to pri príležitosti jeho 190-tich narodenín (28. októbra 1815). Záštitu nad jubilejným rokom prevzal prezident SR Ivan Gašparovič.
V tomto roku to bude celý rad kultúrnych podujatí, ktoré sú zverejnené na plagáte, vydanom pri tejto príležitosti. Nejde len o to, aby sa oslavoval Štúr, ale aby sme cez neho vracali ľudom - najmä mladým, duchovné hodnoty, upozornili na veľkú históriu slovenského národa a aby si uvedomili, že kultúra, umenie, duševné hodnoty sú základom pre krajší život človeka. Iste, ani materiálne hodnoty nepodceňovali Štúrovci. Veď sám Štúr bojoval i za sociálne práva národa, za obchodné i priemyselné školy, ktoré ale nesmeli prerásť nad duchovné hodnoty. Poetické štúdio nechce stáť bokom týchto, pre kultúru prospešných akcií. Preto uvádzame program venovaný jednému z najväčších zo Štúrovskej družiny Andrejovi Sládkovičovi, naviac ak si tohto roku pripomíname 185. výročie jeho narodenia. Bol ôsme dieťa zo štrnástich detí.
Milí naši návštevníci, iste nám dáte za pravdu, že tieto veľké duchovné hodnoty si treba pripomínať a preto sa úprimne tešíme na Vás pri sviečkach. Pri spomienke na Vašich blízkych pri hroboch, budeme pokračovať v spomínaní i na Andreja Sládkoviča, ktorý svojim veľkým dielom formuje i nášho ducha.
 

Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás zo sládkovičovskou nehou,
krásou a vrúcnosťou pozývajú na
83. Poetický večer pri sviečkach,
 

... a diamant
v hrude nezhnije.
 

Účinkujú poslucháči Fakulty dramatických umení
tretieho ročníka v Banskej Bystrici
v tomto obsadení:
Mladý Sládkovič - Daniel Vyrostek
Starý Sládkovič - Juraj Sarvaš
Marína Pišlová - Denisa Pastoreková
Recitátor, gitarista i autor hudby - Boris Srník
Recitátorka, speváčka - Stanislava Pázmányová
Ľudo Grossman - priateľ Sládkoviča - Michal Nikodem
 
Scenár a réžia - Juraj Sarvaš

 
Dňa 7. novembra 2005 o 19. 00 hod.
V sále Domu kultúry Kramáre - Stromová 18

Vstupné: 70,-Sk, študenti 35,-Sk
Doprava: trolej 204, 206,209, 212, BUS 32
zastávka 50m od Domu kultúry

 
Motto večera:

Na vlastný čas sa odvolaj.
Sládkovič.