Mikuláš Galanda MILENCI
Modlitba v tejto chvíli
 
Ó, alfa i omega, všetko a nič!
Ja mám strach z lásky, spektra radosti
a je m krásne a tiež strašne nanič.
A hneď spievam a hneď sa nazlostím.
 
Som blázon, dieťa, hazardérka i mág.
Ale ja neviem, Bože, ľúbiť inak
Prežívam život, zázrak prírody.
 
Pokloniť sa mi pred nim prichodí
No v túto chvíľu sebou chcem byť - ja len
a Tebou tiež. Len Oka-Mih daj, Amen!
 
J. Š. Kuzmová
 

Keď sme k našej poetickej kresbe (dnes sa tomu nadáva logo, ale to nemá nič spoločné s poéziou), pridali číslicu 10, čo znamenalo, že sme začali desiatu sezónu Poetického štúdia, pokladali sme to za malý zázrak. Priali sme si vtedy, aby to vydržalo čo najdlhšie. Dnes pridávame k maske s vavrínovým vencom číslo 15. To znamená, že začíname pätnástu sezónu. Pätnásť rokov je vo vesmíre zrniečko prachu, u človeka už šestina života a v poetickom divadielku je to už doba, ktorá si zaslúži aj máličko obdivu, aj trochu vďaky a aj trochu slávnosti. Mnohí z Vás, návštevníkov, prichádzali ste sem ako pružní mladíci a dnes máte postriebrené vlasy a trochu ťažšie sa Vám kráča po schodoch. A dámy? Tým pribudla jedna či dve vrásky, ale ináč sú stále také šarmantné ako boli pri prvej sezóne. A hostiteľ týchto večerov nemal čas zostarnúť, veď nemohol chýbať ani na jednom za tých 14 rokov. Všetci sme starli s poéziou, to znamená, že sme nestarli, lebo vyznávame so Sládkovičom „...ale kto láske a kráse žije, ten večne zostane mladý...“
Za 14 sezón prežili sme v Poetickom štúdiu veľa krásnych chvíľ. Smutných vtedy, keď od nás, naši milí diváci odchádzali. Vynikajúci prekladateľ B. Hečko, spisovateľ A. Habovštiak, historik J. Veľký, básnik J. Gerbóc, športový redaktor G. Zelenay a mnohí ďalší, na ktorých si s láskou spomíname. Vítame mladých, ktorí prichádzajú, ako napr. historičku Mgr. M. Bednárovú s manželom, ktorý nám na internete pripravil a pripravuje webovú stránku. I samostatné divadielko dostalo nový, skutočne poetický šat. Za to patrí vďaka miestnemu zastupiteľstvu Bratislava - Nové Mesto na čele so starostom Ing. R. Frimmelom. Náš prvý program v jubilujúcej sezóne bude teda slávnostný. Srdečne Vás na ňom vítame. Veď Vám - našim návštevníkom patrí vďaka, že poézia na Stromovej žije, napriek hromom a bleskom, ktoré do nej bijú.
 

Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás slávnostne a pritom úprimne pozývajú na
82. Poetický večer pri sviečkach,
pri vstupe do jubilejnej - pätnástej divadelnej
sezóny Poetického štúdia.
 

Nech báseň a hudba
vždy klopú na dvere
 

Najväčší majstri hudobného sveta Chopin, Debussy,
Haydn a ďalší zaznejú v podaní mladej,
dnes už svetoznámej klavírnej umelkyne
Mgr. art. Jordany Palovičovej.
Hosťom slávnostného večera bude poetka
Jana Štefánia Kuzmová.
Recitátorka, Lada Doležalová.
Od moderátorského stolíka sa Vám bude prihovárať,
ako vždy za uplynulých 14 rokov, Juraj Sarvaš.
 
Dňa 19. septembra 2005 o 19. 00 hod.
V sále Domu kultúry Kramáre - Stromová 18

Vstupné: 70,-Sk,
Doprava: trolej 204, 206,209, 212, BUS 32
 
Motto večera:

Nedeľa je deň, ked sejem zrno pre budúci týždeň.
J. Š. Kuzmová