S tŕpkami v hrdle
Zdržaného vzlyku
Nás zdrví tento neúprosný vek.
 
Všetko je stratené?
Mám slovo na jazyku.
 
Na bolesť myslel som
a našiel na ňu liek.
 
L. Novomeský
 

Ubehol, ubehol ten rok 2004. Pravdaže už sme naň aj zabudli. My sa stretávame v roku 2005 po prvý raz, preto ho pripomínam. Pre naše Poetické štúdio to nebol zlý rok. Stretávali sme sa tak, ako sme si naplánovali a stretávali sme sa v pohode, v láske k ľuďom, k básnikovmu slovu i piesni. Čaká nás nový rok. A my ho začneme programom, ktorým si uctíme jedného z našich najväčších básnikov, organizátorov kultúrneho a umeleckého života hneď po druhej svetovej vojne. Vlani sme si pripomenuli jeho storočnicu a keďže v Bratislave nebol nijaký umelecký večer venovaný Lacovi Novomeskému, robíme tak teraz my, v Poetickom štúdiu. Dovoľte priatelia naši, oboznámiť Vás s krátkym úryvkom zo scenára:
 
Mladý oponent:
Neuveriteľné. Vy ste všetkým odpustili? Nepochopili ste tú hroznú dobu? Nepoučili ste sa? Nepostavili proti?
Básnik starší:
Prirodzene nepotešilo ma všetko, čo sa mi prihodilo, ale snažil som sa vždy vidieť svet nie cez slzy. Dobrý murár nebude preklínať stavbu preto, že sa mu na nej stala nehoda. Chcel som byť ako dobrý murár. Mať jeho dobrý vzťah k stavbe i keď sa poháda s palierom. Mal som azda všetko dobré, niekde až veľkolepé, prospešné pre ľudí zavrhnúť len preto, že sa mne stala krivda? Veď tá práca nebola ľahká. Bolo treba veľa úsilia, presviedčania a keď chcete aj boja s pražským centralizmom, aby sme popri ekonomických problémoch nezaostávali ani v kultúrnej a umeleckej oblasti.

 
Nuž tešíme sa na Vás pri prvom stretnutí tohto roku, aby sme si osobne mohli podať ruku a zapriať si, hoci neskoršie, veľa zdravia, aby nás všetko zlé obchádzalo, aby sme i toho roku prežili krásne chvíle na Stromovej. A aby sme si vždy vedeli uctiť naše veľké osobnosti. Máme sa čo od nich učiť.
 

Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás po prvý raz tohto roku srdečne
pozývajú na literárno hudobnú kompozíciu
venovanú básnikovi Lacovi Novomeskému
79. Poetický večer pri sviečkach.
 

S tŕpkami v hrdle
 

Účinkujú členovia Divadla J. G. Tajovského
vo Zvolene a poslucháči Fakulty akadémie
umení v B. Bystrici v tomto obsadení.
Žena - Svetlana Sarvašová - Csudayová
Klavirista a recitátor - Marek Fajnor
Básnik starší - Juraj Sarvaš
Básnik v mladosti - Michal Nikodem
Recitátor - Ján Jakab
Mladý oponent - Jaroslav Szabó
Scenár a réžia Juraj Sarvaš
Úvodný príhovor k programu povie
PhDr. Drahoslav Machala - podpredseda
Spolku slovenských spisovateľov.
 

21. februára 2005 o 19,00 hod.

v sále Domu kultúry Kramáre
Stromová 18
 
Vstupné 70,-Sk, študenti 35,-Sk
DOPRAVA trolejbusy: 204, 206, 209, 212 autobus 32
 
Motto večera:

To potom bude veľký, skvelý deň,
keď svietiť bude lásky pochodeň.
 
L. Novomeský