Až sa raz budú spievať piesne
na ulici, čo v kostole
až ľudské srdce povie presne
v spovednici, čo pri stole,
 
až báseň bude spovednicou
najúprimnejšej spovede,
stane sa piesňou státisícou
a k pokoju nás povedie.
 
Viliam Turčány
 

O mocný Bože, ochráň loď,
nedopusť skazu na národ,

práve som našiel tieto verše básnika Viliama Turčányho, aby som mohol napísať príhovor do pozvánky na vianočný poetický večer. Je 20. novembra 2004, mesiac pred vianočným stretnutím na Stromovej ulici v našom hlavnom meste. A do dnešného rána padali stromy v Tatrách ako keď rozhodíš zápalky. Naše nádherné veľhory za niekoľko minút zmenili svoju tvár. Prichádzajú mi v tejto chvíli verše ďalšieho básnika Jána Smreka: Človek, ty trpezlivý buď, nevyťahuj ty svoje knihy /príroda najvyšší je súd/ v nej veky sú i okamihy./ Áno je to tak. Človek, ktorý vie byť zlý, pyšný, nadutý, bezcitný, neuvedomuje si, že stačí chvíľa, aby ho príroda pokorila, aby i ten najväčší boháč stal sa najväčším biednikom. Žeby mesiac pred Vianocami zdvihol sa prst boží, aby sme sa stali pokornými, citlivejšími, vzájomne ohľaduplnými, láskavými? Tieto slová by mali patriť do iných radov, ako k vám milí priatelia, ktorí chodíte na Poetické večery, hore nad mesto. Lebo celé roky to tak cítim, že sem chodia ľudia citliví, prajní, bohatí na krásu, na citovosť, na prajnosť. Rozšírte rady takýchto ľudí, nech s vami prídu sem i na Vianoce. Ani my, čo sa tu stretávame, nie sme anjeli. Ale zloby tu niet a lásky nikdy nie je dosť. Posledný Poetický večer tohto roku. Neuveriteľné, ale je to tak. A všetky boli krásne i vďaka vám. My tvorcovia sme sa usilovali zo všetkých síl, aby také boli. A končím veršami nášho stáleho návštevníka profesora Drienskeho:
 

Na Štedrý večer
láska a šťastie nech žiaria v tvári!
Svätá noc ľuďom mier poodhalí.
Nech nám dá silu ísť priamo žitím!
Dokáže to? Dúfam.
Verím. Cítim.
 

Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás vianočnými anjelskými trúbkami
a pastierskymi píšťalami
pozývajú na
78. Poetický večer pri sviečkach.
 

Zvony vyzváňajú - spev sa nesie krajom
 

Vianočnú krásu, lásku a náladu prinesie
Ženská spevácka skupina z Podbielu,
súrodenci Jablokovovci,
recitátor M. Nikodem.
Pri štedrovečernom stole privítame
podbielskeho starostu J. Siteka
i starostu Bratislava Nové Mesto
Ing. Richarda Frimmela.
Na štrnásty predštedrovečerný
večer sa na Vás teší gazda
poetického domu Juraj Sarvaš
 

20. decembra 2004 o 19,00 hod.

v sále Domu kultúry Kramáre
Stromová 18
 
Vstupné 70,-Sk, študenti 35,-Sk
DOPRAVA trolejbusy: 204, 206, 209, 212 autobus 32
 
Motto večera:

Buďte, buďme láskaví
na Vianoce i na veky.