Žena a kvet, alebo kvet a žena,
to je tak jedno, že si nevyberieš,
tak splývajú ich mená,
že keď raz chytáš rukou jedno-druhé,
nevieš, čo v dlane berieš.
 
Žena a kvet, to pre muža je pojem,
ktorý je vždycky neoddeliteľný
a ako v modlitbe
sa oboch dotýkajú naše perny.

J. Smrek
 

Kto sa dožije sedemdesiatich piatich rokov, aspoň v relatívne dobrom zdraví fyzickom i duševnom, môže byť šťastným človekom. Náš Poetický večer pri sviečkach sa dočkal ďalšieho jubilea, 75-tej premiery, tiež v básnickom zdraví. My, čo trávime tieto večery a Vy moji drahí verní, čo ich navštevujete, sme tiež zdraví - ďakovať Pánu Bohu. Pravda, jeden viac, druhý menej, tretí ešte menej a ten štvrtý je úplne zdravý. Keď sme začínali, tak srdce bolo úplne v poriadku, chrbtica netrápila, oči lepšie videli na javisko i vína sme viac vypili. Boli sme čiernovlasejší. Poznám stálych návštevníkov - teraz už dobrých priateľov, čo prekonali rôzne neduhy, operácie, ale opäť prichádzajú na Stromovú, lebo tu ich duch omladne, rozveselí sa, tu mizne bôľ a tak aj telo sa pozviecha.
Jubileum nás našlo pri dvoch významných udalostiach. Prvá - letný deň. Práve v ten deň privítame túžobné letné slniečko. Druhá - tá je už za nami, ale patrí sa ju spomenúť, je vstup do EÚ. Nám len prichodí veriť, že to neovplyvní naše stretávanie pri poézii, pri sviečkach! Špeciálne pre Stromovú sme si zložili aj niekoľko variácií hymien. Dúfam, že si ju spolu zaspievame. Potom sa rozídeme na dovolenky do všetkých kútov nášho krásneho Slovenska a niektorí možno i do nekútov širokej bezpasovej, ale za to pre nás drahej eurovej Európy, a možno si zájdeme len na Záhorie do Kútov. Kdekoľvek budete, prajeme krásne chvíle a šťastný návrat do rodného hniezda, lebo ako vraví Rúfus
 

Mám jedno hniezdo,
rád ho mám
hreje ma dňom i nocou
uvité mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.

 
 

Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás s príchodiacim letom
pozýva na jubilejný
75. Poetický večer pri sviečkach

Už slnko hreje
celkom vážne
a

zasvietilo i na náš poetický večer.
Prvé letné slnko prijali:
šansonierka M. Stanislavová,
hudobný skladateľ a klavirista J. Bázlik,
mladé recitátorské slniečka
V. Rabadová i H. Horáková
poslucháčky herectva v B. Bystrici
a prešedivelý muž, ktorý sa bude snažiť
udržať letný slnečný úsmev na Vašich
tvárach celý večer - Juraj Sarvaš.
 
Kedy? 21. júna 2004
Kde? V sále Domu kultúry Kramáre
O koľkej? 19.00 hod. SELČ
Za čo? Dospelí 70,-Sk študenti 35,-Sk
Ako? Trolej 204, 206, 209, 212, BUS 32

Motto večera:

O leto - tvrdne klas,
zem novým chlebom sýti!

           M. Rúfus