Duj, jarný vietor, duj! Ty osušíš nám cesty
ku riečkam slobodným, k rozzeleneným krom.
Duj, duj! My spravíme si píšťal z ratolesti,
vraz zanôtime si so šedým škovránkom.

Svieť, slnce svieť len, svieť. Nech tvoje drahé lúče
osvietia konečne a rozohrejú svet,
v topenom zlate ich nech dotkne sa rtu ret,
pohľady pohľadu i ruky milujúce,
nech láska zrodí sa a ako hrudy kvet
vyrastie, rozrastie, naplní srdcia vrúce!

Janko Jesenský
 

Tak je tu jar. Túžobne očakávaná. Zima bola dlhá. No slnce splesalo. Vykukol hyacint a pozerá, či pučia ruže, či svoje ramená rozšírili pyšné tulipány, či kvitne narcis na tenkom stebielku, či je už trávička zelená. A skromne rastie a pozerá aj na ľudí, či im zimný chlad ostal v srdciach, alebo či sa roztĺkli radostne, či sa napĺňajú krásou a dobrotou? Vyženie jar mladých i starších do prírody, aby ju vítali bozkom na trávu, pohľadom do výšky na stromy, na oblaky, na nebo? Verme, že áno. Nech mladí idú do prírody s láskou a za láskou, rodiny so svojimi deťmi, aby ich učili láske k tejto krásnej zemi, zemičke a starší aby sa ich pľúca naplnili novým kyslíkom, aby jej vzdali úctu, že im pomohla dožiť sa i tejto jari, aby im pamäť oživila spomienkami, keď ešte ľahúnko vybehli na hocijaký strmý kopec, preskočili zurčiaci potôčik. Lebo aj zo spomienok človek žije. Pravda predovšetkým z tých pekných. A nad bláznovstvami, čo sme nastvárali sa dnes už len zasmejeme. Veď čo sme boli schopní povystrájať, keď sme boli zaľúbení! Ale skákať z balkónu zo štvrtého poschodia, či nebodaj prikladať si k hlave pištoľ, či dobiť sa na smrť? Kdeže! To nie! To je teraz taká hrozná doba. Mladí, príďte za nami, čo sme to všetko skúsili. Poradíme, pomôžeme, pospomíname. Aj v tento večer budeme spomínať s legendou našej populárnej hudby Paľom Hammelom. Ale privítame v našom Poetickom štúdiu aj básnika, textára Kamila Peteraja. Samozrejme, že nebudeme len spomínať, lebo to sú chlapci plní elánu, umeleckej sviežosti a humoru, takže si iste niečo povieme i o budúcnosti. Ja sa na nich teším, tak ako na Vás všetkých. Veď sme sa od fašiangov nestretli. Prežili sme v pokoji pôst, Veľkú noc a je opäť čas jarnej Stromovej. Bude nám spolu krásne.

 
 

Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás s jarnou radosťou pozýva
na 74. Poetický večer pri sviečkach
 

Medulienka
je naša láska.
 

V jarnej nálade bude hrať, spievať,
rozprávať Paľo Hammel, nehrať, nespievať,
ale odpovedať na (ne)dotieravé otázky
básnik Kamil Peteraj, rozrecituje sa i mladosť
cez Barborku Kederovú a kyticu jarných
kvetov vo forme veršov rozhodí medzi
obecenstvo a účinkujúcich Juraj Sarvaš.
 
To všetko sa udeje
26. apríla 2004
o 19,00 hod
v sále Domu kultúry Kramáre
Stromová 18

Vstupné 70,-Sk, študenti 40,-Sk
Trolejbusy: 204, 206, 209, 212 Autobus 32

Motto večera:

Dážď jarný padaj len a zmy tvrdosť sŕdc.