Ján Mikuška - Jeseň
Nedorozumenie

Hádala som sa s milým
(hoc nerada)
Či sú krajšie plody -
A či celá záhrada.
Čo na tom.
Nezáleží na osobe.
Trhať zo sadu mohla len Eva.
A tá za svoje pokušenie -
Dodnes obracia sa v hrobe.

Zuzana Laurinčíková
zo zbierky SMUTNOKRÁSNY ROK
 
 

Čas letný pomaličky, tíško odchádza. Čas veľmi teplý. Veď nech bol. Veď bolo leto! Aj voľakedy boli teplé letá. Možno nie až také horúce, ale teplé boli. Od apríla až do septembra sme chodili bosí. Pravda aj z núdze, ale dalo sa. Boli aj horúce dni a voda v Hrone bola celkom príjemná. Tá nás ako chlapcov niesla od dediny, Majera, cez Bystricu až po Radvaň. A iných šarvancov zas na Váhu, mnohých na Dunajci či Ipli. Pamätáte sa? Teplo je potrebné. Na telo. Ale aj na dušu. Teplo v srdciach. Verím, že ho budeme mať po celú budúcu divadelnú sezónu aj v našom Poetickom štúdiu. Vítam Vás. Veľmi sa teším na Vaše tváre v hľadisku. Vážne i usmievavé. Na Vaše oči, ktoré sa sústredene dívajú na účinkujúcich a Vaše uši sú napnuté, aby neušlo žiadne básnické slovo či pekná pieseň. Teraz prichádza s mladíckym úsmevom, s výbornými ľudskými textami zakomponovanými do jednoduchých, príťažlivých melódií, Simona, ktorá očarúva prostou a predsa hlbokou myšlienkou publikum po celom Slovensku. A pozval som aj dámu poetického slova, ktorej toto javisko je známe. Veď už tu vystupovala ako poslucháčka Akadémie umení. Aj Zuzka vkročila do sveta poézie nenápadne, pokorne, ale s hlbokými ľudskými myšlienkami, keď vydala už tretiu knižku básní, pod názvom Smutnokrásny rok. Áno, niekedy sú dni smutné, ale zas prídu dni radostné. Tie si treba chrániť a o ne sa aj usilovať. Treba sa nimi aj pochváliť - obidve sú moje výborné poslucháčky na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Mám z nich veľkú radosť. A verím, že aj Vy, milí naši verní návštevníci, budete mať radosť, ale aj hlboký myšlienkový zážitok z prvého stretnutia novej sezóny Poetického štúdia. Vitajte.
 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás pozýva láskavo
do novej divadelnej sezóny
na 142. Poetický večer pri sviečkach

 

Básnickopiesňové rozhovory so Simonou
 

Na javisku Poetického štúdia privítame
mladú, talentovanú herečku, speváčku
s vlastnými textami i hudbou,
Simonu Martausovú.
Recituje Zuzka Laurinčíková. Trochu ich
vyspovedá a recitovať s nimi bude
Juraj Sarvaš.


 

7. septembra 2015 o 19,00 hod.
Dom kultúry Kramáre,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 6 €, študenti 3 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Po 18.00 hod. možnost parkovania pred budovou
SIEMENS - oproti Domu kultúry
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48
 
 


Sima Martausová