Zázraky jarných nocí

Zlatý dážď v kúte záhrady
v riedkej tme horí a svieti
noci na jarné vohľady
čerešni rodiacej kvety

Z viniča tichúčko miazga kvapká
vonia prísľubom dobrého vína
Opojená vlahá nôcka sladká
jarnými kúzlami svet odklína

Elena Cmarková
 
 

A je tu! Tak túžobne očakávaná. Jar. Lebo darmo je! Prebúdzanie zeme je najväčší zázrak, ktorý poznáme. Aj my, ľudia, sa s ňou prebúdzame. Človek je súčasťou prírody. Rodíme sa na zemi a odchádzame na nej a potom do nej. Milan Rúfus hovorí: „Pomysli, Bože, pomysli,/ to nie Ty, my sme odišli./ No my sa predsa vrátime,/ zo zeme, k Tebe do zeme./ Tak je to. Ale žiť na tejto našej, krásnej slovenskej zemi je radosť. Len keby sme ju neznehodnocovali, keby sem neprivolávali nebezpečie vojny. Kto potom bude zodpovedný, ak pod nebotyčným Kriváňom budú vybuchovať bomby. Jar - to je život. Zmenil som aj príslovie: „Marec poberaj sa starec“. Nie! Jar prináša radosť do duší a slniečko ohrieva údy. Čiže to bude nové príslovie, „Marec prináša zdravia strapec.“ Aj naše Poetické štúdio bude sa niesť v jarnej nálade. V zime sme si pripomenuli Štúra a máme všetci radosť, že to bol mimoriadne úspešný program. Všimli si to aj páni redaktori z Literárneho týždenníka, PhDr. Milan Polák a PhDr. Dušan Kerný zo Slovenských Národných novín. Prvý okrem iného píše: Vysokú úroveň podujatia garantovalo na jednej strane mužské spevácke okteto a na druhej strane Juraj Sarvaš, ktorý suverénne, spamäti a podmanivo recitoval básne Štúra, Sládkoviča, Janka Kráľa, ale aj Hurbanovu reč, opäť to vzbudilo obdiv a úctu. Poetický večer pri sviečkach v Dome kultúry Kramáre, bol vydareným a dôstojným príspevkom k oslave dvojstého „Štúrovho narodenia“. Recenzent D.Kerny v SNN dal nadpis veľkému článku o tomto podujatí takýto: „Literárno-hudobný skvost k dvestoročnici Ľudovíta Štúra.“ Aj toto svedčí, že naša cesta v Poetickom štúdiu išla a ide správnym smerom. A to aj vďaka výbornému obecenstvu, ktoré sem chodí. Vďaka Vám.
 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás pozýva cez jarné slniečko na
jubilejný 140. Poetický večer pri sviečkach

 

Od Zvolena - po Tokio
 

Preto od mesta k mestu lebo všade na svete
je jar i keď v trochu odlišnom ročnom období.
A aj preto, že speváčka Majka Olejníková
spievala v Tokiu aj vo Zvolene, ale aj
v Paríži, Svetlana Sarvašová vo Zvolene,
lebo je členkou činohry Divadla J.G.Tajovského,
a aj v Brne, v Prahe i vo Wiedni a Juraj Sarvaš
- už 140 krát recituje, režíruje a občas aj spieva
v Poetickom štúdiu.

 

20. apríla 2015 o 19,00 hod.
Dom kultúry Kramáre,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 6 €, študenti 3 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Po 18.00 hod. možnost parkovania pred budovou
SIEMENS - oproti Domu kultúry
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48