Na matkinej mohyle.
( Úryvok )
Príďže ešte, príď ešte raz
k nám, mati naša drahá,
k tebe sa tam každého z nás
pod chvíľou srdce ťahá.

A keby si, jaké chvíle,
trávime tu, videla,
iste by si deti milé
ponavštíviť zletela.

Teba pokoj tam ovieva,
anjelský tam slýchaš spev
a nám v duši sa prelieva
hlboký žiaľ, ľúty hnev.

Len keď sa tam prenesieme
k tebe, drahá, v rodný kraj,
na chvíľu si spomenieme,
že i nám bol kvitol máj.

Ľ. Štúr
 
 

Ľudovít Štúr v liste Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, 18. apríla 1853, po smrti jeho lásky, Adely Ostrolúckej, okrem iného píše: „Tak vidíš, jeden po druhom sa odoberajú z našich drahých a nádeje naše hynú jedna po druhej. My chitili sme sa do služby ducha a preto preísť musíme cestu života tŕnistú.“ V tejto vete je naozaj povedané všetko o živote Štúrovcov a zvlášť o ňom. Prechádzal tŕnistými cestami, ale nikdy sa nevzdal, nezapochyboval o správnosti svojej cesty, o nádeji, že slovenský národ bude raz slobodný, že slovenčina bude znieť v školách, v kultúrnych ustanoveniach, že národ bude zbavený aj sociálnych bied, ktoré za jeho doby boli neznesiteľné. On to videl a doslova bojoval za vyslobodenie ľudí spod sociálneho jarma. Je dvojsté výročie narodenia tohto génia. A my, na Stromovej, odštartujeme tento rok cyklus programov, ktoré sa budú robiť po Slovensku. Vláda s pozvanými hosťami, na slávnostnom otvorení vyhlásila Rok Ľudovíta Štúra. Na toto slávnostné otvorenie sme síce neboli pozvaní, ale aj tak prví robíme program, ktorý bude spomínaním na neho a na jeho múdru a obetavú generáciu. A oznamujem nášmu oddanému poetickému obecenstvu a aj širšej verejnosti, že s Divadlom Jozefa Gregora Tajovského pripravujeme inscenáciu zo života Ľ. Štúra. Vo Zvolene preto, že v roku 1847 až 1848 bol vyslancom za mesto Zvolen na Uhorskom sneme, ktorý sa konal v Bratislave. Premiéru pripravujeme na 10. apríla 2015. Milí naši verní návštevníci. Túto sezónu v Poetickom štúdiu teda otvoríme odkazom Ľ. Štúra jeho potomkom. Som rád, že tento odkaz prijali aj mladí speváci Danubia octet singers, ktoré je zložené z profesionálne školených spevákov. Po programe uvedieme do života aj nové CD tejto mimoriadnej speváckej družiny. S prianím pevného zdravia a veľa poetických dní v novom roku - vitajte v Poetickom štúdiu.
 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás pozýva so štúrovskou žiadosťou
na 139. Poetický večer pri sviečkach

 

Vzlietli orli vysoko ...
 

Hudobno dramatická kompozícia
k dvojstému narodeniu jedného z najväčších
osobností Slovenska, Ľudovíta Štúra.
Piesne slovenských skladateľov bude spievať
mužské spevácke okteto - Danubius octet singers,
pod vedením mladého, úspešného dirigenta,
Daniela Simandla.
Hovoriť príbehy zo života Štúrovcov a recitovať
z ich tvorby bude Juraj Sarvaš.

 

16. februára 2015 o 19,00 hod.
Dom kultúry Kramáre,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 6 €, študenti 3 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Po 18.00 hod. možnost parkovania pred budovou
SIEMENS - oproti Domu kultúry
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48