Za pluhom
 
Vnoril som pluh do zatvrdnutej zemi;
bijúc drze nevinné kone,
ktoré pružia sa do poslednej sily
a pluh váľa ozrutné zákroje.

„Veru, koníčky - hovorím v sebe -
keď oboch nás Boh prisúdil k pluhu,
keď za ten krajec mäkkého chleba -
zorať musíme tvrdú hrudu ...

Hovorí sa: radosť je to orať,
keď škovran a drozdík vyspevuje.
Nepoviem , - radosť je sa v nás kochať,
len nech každý to sám oprobuje.

Preto keď odkojíš krajec chleba,
vždycky si na sedliaka spomni,
veď ten derie sa i pre Teba;
vyráža v samote vzdych bôlny.

 
 

Jar prišla k nám. Stretávame sa už za teplých jarných lúčov. Beží ten čas. Boli sme tu v zime, keď nás rozohrial program Dialógy lásky a už sme tu na jar, potom v lete, v jeseni a opäť v zime. Vážme si každý čas. Každý deň, lebo ako hovorí mladý básnik zo slov. mestečka Pitvaroš v Maďarsku „Nevie to nik z nás, čo nás čaká, čo nám prinesú budúce dni. Bo čas rýchlo do predu jachá a márne sú všetky naše sny.“ To je mladý Štefan Hudák, roľník, ktorého zbierka Za pluhom a máte ju na prvej strane našej pozvánky, vyšla v jeho rodnej dedine Pitvaroši roku 1941. U nás úplne neznámy. My ho objavujeme. V zbierke vzdáva veľkú úctu zemi, ktorá nás živí. Veru chlebík náš každodenný rodil sa z ťažkej práce roľníkovej. Ani dnes práca roľníka, aj keď mu pomáhajú mechanizmy - nie je ľahká. Vzdávajme preto česť tejto práci. Ale práci vôbec. Práci dobrej, čestnej. Zabudli sme si už vážiť takúto prácu. Nie je ohodnotená ani morálne ani materiálne. Práca nepoctivá, zdierajúca, je v popredí. Ale my zo Stromovej posielame pozdrav tej práci o ktorej spieva aj Hviezdoslav:

„Ó práci všetka česť, česť práci všetka,
je ona žitia obsahom i cieľom.
Cieľ určený, zvem boha ako svedka ...“

Áno sám Boh vyzýva k práci
a žehná tej, ktorá je statočná.

 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás s jarnou náladou pozývajú na
134. Poetický večer pri sviečkach,
 

Jarné prebúdzanie
 

Keď je jar - je spev i poézia i mladosť.
Preto spievať bude mladučká Tánička
Hudecová so svojím oteckom, koncertným
spevákom Ernestom Hudecom.
Recitovať tiež mladá Zuzka Štelbaská,
poslucháčka Fakulty dramatických umení
v Banskej Bystrici. Všetko sa to udeje pod
dohľadom staršieho, ale mladého duchom,
autorom tohto programu
Jurajom Sarvašom.

 

7. apríla 2014 o 19,00 hod.
Dom kultúry Kramáre,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 6 €, študenti 3 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Po 18.00 hod. možnost parkovania pred budovou
SIEMENS - oproti Domu kultúry
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48