Grécky drevený kostol
v Inovciach cez Vianoce
M.Stano

 
Dnes odkaz nebies nech nám ducha vznáša,
že posiela k nám Boh Mesiáša,
v dieťati milom, čo mier nesie svetu,
daj cítiť, že i medzi nami je tu!
Tou láskou Jeho nech sa rany zhoja
a vierou v Neho srdcia upokoja,
zvesť o živote nech nás všetkých hostí
a biedy naše zastrie čas radosti!
Amen
 
Martin Rázus
 
 

Končíme rok. A nám, čo ho dožívame, bude dobre si vzdychnúť s Martinom Rázusom:
„Bože, času na rozhraní, zahoj Slovom žitia rany, zotri slzy, pozdvihni hruď, daj u seba odpočinúť! Ťažká je púť - síl je treba, popraj nám ich, Otče z neba, zakončiť vo chvíli malej, v mene Tvojom kráčať ďalej.“ Áno dokráčali sme ku koncu roka 2013 v našom živote a súčasť tohtoročnej púte boli aj Poetické večery na Stromovej. V tomto búrlivom svete, keď nielen ľudia sa na seba mračia, škodia si, ba aj zabíjajú, aj príroda na mnohých miestach sa vzbúrila a pripravila pozemské peklo pre ľudí v mnohých častiach zeme, my na Slovensku môžeme ďakovať Pánu Bohu, že nás všetko zlé obišlo a že v Poetickom štúdiu sa na seba nemračíme, ba že sme na seba dobrí a prijímame od účinkujúcich krásu slova, hráme piesne, ale v mnohých programoch aj múdrosť básnikov, spisovateľov, skladateľov. A povedzte čo treba viac ku šťastiu, ak nie takýto večer, či takýto deň, či mesiac, alebo i celý rok? Áno, život prináša i trpké chvíle - choroby, odchody najbližších a práve preto si treba život navzájom skrášľovať, spríjemňovať, byť uznanliví k sebe a ďakovať, že sme nie navštívení takými tragédiami o akých sa dozvedáme z masmédií. My účinkujúci tvorcovia poetických programov sa snažíme vytvoriť pre našich verných návštevníkov čo najlepšie prostredie a dobré hodnotné predstavenia. Ďakujeme za to, že chodíte na Stromovú a vytvárate žičlivé prostredie navzájom i pre účinkujúcich. Chceme Vás upozorniť na jednu vec. Pán MUDr. Martin Jančuška z Viedne nakrúca tieto programy na DVD. Bolo by možné tieto programy dať vyrobiť, keby ste mali o to záujem. Pravda, len vtedy, keby sa prihlásil dostatočný počet záujemcov. Vyšlo to z podnetu návštevníkov. Prihláste sa u pána doktora - napíšete si meno, adresu, prípadne dáte Vašu navštívenku a podľa počtu záujemcov - začne výrobný štáb tvoriť DVD. V tento večer pri vstupe do sály bude malá výstava kníh tých autorov, ktorí chodia na programy do Poetického štúdia. Knižočky si môžete kúpiť za zľavnené ceny. Môžete ich venovať aj pod vianočný stromček.
 
Pokojné Vianoce, aby ste s pokojom vstúpili do Nového roku a aby tento pokoj Vás sprevádzal po celý rok 2014
Vám z celého srdca prajú a za priazeň Poetickému štúdiu ďakujú
Mária Priečinská - riaditeľka SK BNM
Viera Janáčová - vedúca DK Kramáre
Juraj Sarvaš - tvorca poetických programov

 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás s vianočnou láskavosťou
pozývajú na
132. Poetický večer pri sviečkach,
 

Odkaz nebies nech
nám ducha vznáša
 

Vianočnú náladu a vinše zpod Javoriny
až z Moravského Lieskového nám prinesie
folklórna skupina Kasanka, ktorú privedie
starosta obce Ing. Ľubo Miklánek,
ale aj duchovný pastier Mgr. Peter Maca.
Týchto pocestných privítame pri
štedrovečernom stole a popýtame sa
ako tam žijú.
 
Výber z Hviezdoslavovej básne Ráchel
zarecituje Natalka Vaňová z Akadémie
umení v Banskej Bystrici.
Štedrovečerný program pripravil
gazda - Juraj Sarvaš

 

16. decembra 2013 o 19,00 hod.
Dom kultúry Kramáre,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 6 €, študenti 3 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Po 18.00 hod. možnost parkovania pred budovou
SIEMENS - oproti Domu kultúry
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48