Hodno bolo spievať
 
Keď rty moje zmĺknu a z rúk bezodkladne
zvučný nástroj na zem sirú, tvrdú padne,
zvíria všetky struny disonantným praskom,
ako posledný ston po živote trudnom,
po živote ťažkom.
 
Ja už pod mohylou budem sniť - no, čujne,
chápuc, že čo mrelo - rastie ... ženie ... bujnie,
a keď dôjdu vďační hrob môj popolievať -
precítim to, že preds´ hodno bolo trpieť,
hodno bolo spievať!
 
A. Sládkovič
 
 

 
Ak sme pri 130-tom večere cez Puškinovho Eugena Onegina spomínali aj na básnika, ktorý je svetoznámy, tak na začiatku štrnástej desiatky našich poetických večerov budeme spomínať na veľkého slovenského spisovateľa, básnika, prozaika, esejistu, čestného politika, mysliteľa, evanjelického kňaza, Martina Rázusa. Bol celým svojim životom oddaný národu. Bojoval na každom poli za jeho národné i sociálne práva. Pokorný ale vo svojich čestných postojoch nebojácny. Bojoval za spravodlivé riešenie českého a slovenského národa. Ako poslanec v československom parlamente dokazoval, na základe faktov, obohacovanie sa českých zemí na úkor Slovenska. Písal o tom, rečnil. Div, že ho nevyhlásili za vlastizradcu. Sám o tom hovorí: „Keby mi bol niekto povedal, že na oslobodenom Slovensku budem sa musieť brániť za nedostatočné vlastenectvo, bol by som ho považoval za blázna. A v parlamente hovorí: „Nemožno je mať spokojné Slovensko a nechať veľkú časť najcennejšieho obyvateľstva exportovať do Francie a hlavne do Spojených štátov amerických. Ak sa naši schopní ľudia stanú umelým hnojivom roztrúseným po rôznych národoch, ostanú tu len hŕby skál, vrchy nespokojnosti a nespoľahlivosti,“ Podobnosť zo súčasnosťou veru nie je náhodná. Nesmieme zabúdať na takéto veľké osobnosti, ale najmä brať si z nich príklad. Pri 125-tom výročí jeho narodenia boli spomienkové oslavy na mnohých miestach Republiky. Začali v Modre, pokračovali v Liptovskom Mikuláši a vyvrcholili odhalením pomníka na nábreží Martina Rázusa. Pre Bratislavu je to historická udalosť. Choďte a položte občas kytičku tomuto veľkému básnikovi - národnému buditeľovi. Ani Poetické štúdio nemôže stáť bokom pri jeho výročí. Preto vás vítame na programe Hodno bolo spievať.
 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás s veľkou úctou a vážnosťou
pozývajú na
131. Poetický večer pri sviečkach,
ktorý je venovaný 125-temu výročiu
narodenia Martina Rázusa.
 

Hodno bolo spievať...
 

Účinkujú:
Spev - A. Vargicová
Muž I. - J. Sarvaš
Muž II. - Ľ. Košík
Scenár a réžia - J. Sarvaš
Fotografie - Ľ. Schmida

 

11. novembra 2013 o 19,00 hod.
Dom kultúry Kramáre,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 6 €, študenti 3 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Po 18.00 hod. možnost parkovania pred budovou
SIEMENS - oproti Domu kultúry
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48
 
 

Martin Rázus s manželkou a dcérou.