Spevec severa, brat duše mojej
génij nadchnutej mladosti!
Smutno mi duši, oj, bolestno jej,
že v mohyle tvoje kosti!
 
Puškin! ľúbim ja tvoje stvorenie,
ľúbim Čerkesku vľúbenú,
na klebetníkov tvoje horlenie,
aj Poltavu pobúrenú,
aj Onegina, švárneho druha,
hráča s vlnami strastných dňov,
ľúbim obrazy tvojich snov
ligotavých ako dúha.
 
Puškin! nač ťa smrť mladým vytrhla?
Načo mne ťa, druh, vyrvala?
Sudba! čos´ ľud môj v žiale uvrhla?
Čos´ kraj jeho rozplakala?!
 
A. Sládkovič
 
 

 
Vitajte milí priatelia v Poetickom štúdiu v novej divadelnej sezóne. Vitajte na jubilejnom 130-tom poetickom večere. Je to neuveriteľné, ale je to pravda. Vitajte od srdca všetci. Tí čo sem chodia od začiatku, tí čo prišli neskoršie, tí čo sú tu prvý raz, tí čo chodia sem z Viedne, z Trnavy, z Modry, z Kálnice a mali sme tu i Slovákov zo Švédska, ba aj z USA. Poézia nás spája. Poézia nám otvára srdcia. Poézia vytvára tu na Stromovej jednu veľkú rodinu. Tu je všetko poetické. Aj pieseň, aj humor, aj husle či klavír, aj ľudový nástroj. V otváracom programe jubilejného programu Vám opäť predstavíme velikána ruskej i svetovej poézie A.S.Puškina. A to jeho veľdielo Eugen Onegin. Pre operu ju zhudobnil génius hudby P.I.Čajkovskij. Zdramatizoval som tento skvost literatúry a s mladými poslucháčmi Fakulty dramatických umení v Banskej Bystrici som to aj naštudoval. Používame hudbu Čajkovského, tak ako ju skomponoval pre operu. V našom štúdiu sme už uviedli výber z jeho poézie pri dvojstom výročí jeho narodenia, ale i jeho malú tragédiu Mozart a Salieri. Na 129-tej premiére v Poetickom štúdiu, kde sme uviedli aj Čechovovu poviedku Po divadle, bol prítomný aj kultúrny atašé Ruskej federácie v Slovenskej republike pán Denis Arsentjev. Účasť na predstavení Eugena Onegina sľúbil aj veľvyslanec Ruskej federácie pán Pavel Kuznecov. Bude to pre Poetické štúdio a vôbec pre Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto veľká česť. Nuž vitajte ešte raz všetci v Poetickom štúdiu.
 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás s jesennou krásnou nostalgiou
pozývajú na jubilejný
130. Poetický večer pri sviečkach,
na ktorom uvidíte dramatizáciu slávneho
veršovaného románu A.S.Puškina,
s hudbou P.I.Čajkovského
 

Eugen Onegin
 

Účinkujú poslucháči Fakulty dramatických
umení v Banskej Bystrici v tomto obsadení
Tatiana - Linda Kiššová
Onegin - Jozef Komiňák
Rozprávačka 1 - Gabika Očkayová
Rozprávačka 2 - Miriama Gajdošová
Susedka - Jana Szendreiová
Dramatizácia a réžia - Juraj Sarvaš
Asistentka réžie - Zuzka Laurinčíková
Výber hudby - Pavol Janíček
.
 

16. septembra 2013 o 19,00 hod.
Dom kultúry Kramáre,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 6 €, študenti 3 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Po 18.00 hod. možnost parkovania pred budovou
SIEMENS - oproti Domu kultúry
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48