Predstavenie talianskej komédie v aréne,
Verona 1772

Herec
 
Dejiny divadla sú organicky zviazané
s dejinami ľudskej civilizácie.
Divadlo bolo a stále je súčasťou tejto
civilizácie, podobne ako literatúra, hudba,
architektúra, výtvarné umenie.
Historické udalosti a spoločenská situácia
v každom období dejín ovplyvňovali
nielen myšlienkové smerovanie divadla,
ale aj jeho tvar a formy.
 
Teatrológ Milan Polák,
zo svojej knihy „Divadlo - jeho cesta dejinami“
 
 

 
Končíme 22. divadelnú sezónu. Poetické štúdio má za sebou 122. premiér. Na záver sezóny sme pripravili 123. Neuveriteľné, ale počty nepustia. Ďakujeme Vám za vernosť. Možno zvláštnosťou tohto programu bude, že účinkovat' budú len mladí ľudia a bude ich neúrekom - 10. Vekový priemer budem trochu kaziť ja, ale nedá sa nič robiť keď ich ja musím pripravovať, zorganizovať, dať im dôveru. Robím to s radosťou, lebo ich mám rád. Tak, ako mám rád všetkých tých, ktorí pracujú okolo Poetického štúdia. Sú v anonymite a ja teraz na konci tejto sezóny chcem sa im verejne poďakovať. Ochotné a s veľkým vkusom tlačia pozvánky vzácné ženy Alenka Štokingerová a Olinka Vanáková. Scénu vytvára Magduška Burmeková. Sálu v Dome kultúry vždy krásné pripravia - vedúca DK Vierka Janáčová a Ondrej Chudík. Ozvučenie i osvetlenie odborne vedie Tibor Tóth a to, aby ste si spríjemnili sedenie pri programe zabezpečuje v bufete Juraj Godány. Aj v pokladni s nami prežívá každý poetický večer Mária Kováčová. No a dušou je i pani riaditeľka Margitka Krajačová, ktorá nám pomáha a teší sa z úspechov Poetického štúdia. Patrí tiež vďaka miestnemu zastupiteľstvu BNM na čele s terajším starostom Mgr. Rudolfom Kusým. Nadviazali na úspešných 22 rokov bývalého starostu, ktorý Poetickému štúdiu pomáhal. Poetické štúdio so svojimi programami robí dobré meno Bratislave - Novému Mestu, na celom Slovensku. Vďaka Vám všetkým a verím, že Vaša priazeň bude nás sprevádzať i v budúcnosti. Krásny čas, veľký letný oddych všetkým, vrátane nášho skvelého obecenstva praje
Juraj Sarvaš
 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás pozývajú so srdečnou páľavou letného slnka
na 123. Poetický večer pri sviečkach
 

Drámy života
 

Veľkí dramatickí autori vedia osudy ľudí
predostrieť priamo ľuďom. Deje sa to cez hercov.
V našom programe to budú mladí herci, ktorí
len 4 dni vlastnia tituly - bakalári umenia.
Získali ich na Fakulte dramatických umení
v Banskej Bystrici. Predstavia sa v dramatických
postavách autorov - Sofokles, Euripides, V. Hugo,
A. S. Puškin i Ján Smrek.
Sú to: P. Kriváčková, P. Ševčíková, R. Packová,
P. Szabová, M. Zeumer, J. Marcinek, J. Bavala,
M. Kucer, M. Struhár, Ľ. Košík.
Pedagogické a režijné vedenie
Juraj Sarvaš.
 

18. júna 2012 o 19,00 hod.
Dom kultúry na Kramároch,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 6 €, študenti 3 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Po 18.00 hod. možnost parkovania pred budovou
SIEMENS - oproti Domu kultúry
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48
 
 
K 121. Poetickému večeru vyberáme z článku M. Poláka
„Pri sviečkach o Andrejovi Bagarovi,“
Slovenské národné noviny 12. mája 2012

 
V Dome kultúry na Bratislavských Kramároch naposledy usporiadali už 121. poetický večer pri sviečkach. Organizátorom, scenáristom, sprievodcom, moderátorom, no nadovšetko dušou týchto vzácných stretnutí je herec a recitátor Juraj Sarvaš. Ústrednou témou poetického večera vo februári bola osobnosť veľkého slovenského herca a režiséra, ale aj významného organizátora a kultúrneho činiteľa, národného umelca Andreja Bagara. Tak ako čas plynie, aj takéto veľké osobnosti našej kultúrnej a umeleckej scény akoby odchádzali do zabudnutia. To však neznamená, že na ľudí, ktorí stáli pri kladení základov v tomto prípade našej národnej divadelnej kultúry treba zabúdať. V plnom rozsahu sa to vzťahuje aj na Andreja Bagara. Juraj Sarvaš bol jedným z jeho žiakov a jeho spomienky naňho boli príjemným osviežením večera. Z Bagarových hereckých partnerov a kolegov už väčšina nežije, ale na tomto poetickom večeri bola jedna z jeho divadelných partneriek prítomná - dnes už 84-ročná, stále svieža Mária Kráľovičová. Dvaja Bagarovi pamatníci boli tiež herci - spomínali Martin Huba a Oldo Hlaváček ale aj dramaturg SND z čias, keď ešte Bagar aktivne hral - Anton Kret. Jurajovi Sarvašovi treba vysloviť iba slová uznania a vďačnosti, že nám tohto veterána slovenského divadla pripomenul a vzdal mu týmto príjemným poetickým večerom pri sviečkach úctu, ktorú si právom zaslúžil.