Portrét A. Bagara

Herec
 
Kreóna hral dnes večer, Celý večer lhal.
Bol kráľom, Sofoklove slová zneli
mu z úst. Ach, áno, bol to Kreón celý.
Prísny a našťastný, keď Hämon dokonal.
 
A zajtra ako Tartuffe na programe stál.
Lež ako pokrytcom byť? Chceli
byť pokrytcom, jak vnútro mu velí,
tak vlastný obličaj svoj ukázať by mal.
 
Lež treba hrať. Je zajtra premiéra.
Direktor veští zisky z Moliera.
Možno i kritika. To bude kapitál.
 
Emil Boleslav Lukáč
 
 

 
Krásy krás boja sa, čas času sa bojí, hovorí v básni vrstovníkom A. Sládkovič. Krása nášho vianočného večera v roku 2011 už odišla a čas sa posunul do nového roku 2012. Ostávajú spomienky na pekné chvíle. Ale život sa neskladá len z pekných chvíľ, sú aj chvíle trpké. Možno najsmutnejšia chvíľa je keď stratíme toho najbližšieho. A keď ešte človeka v plnom rozkvete života, keď by mohol pre spoločnosť veľa užitočného, krásneho urobiť. Spomíname na ľudí, ktorí sa zapísali činmi pre dobro spoločnosti. Ale aj zabúdame na mnohých. Jedným z nich je i národný umelec Andrej Bagar. Nielen že bol vynikajúci herec, ale zaslúžil sa o rozvoj slovenského divadelníctva i divadelného školstva. Bol pri založení Slovenského národného divadla. Pričinil sa o založenie Vysokej školy múzických umení, ktorá mala Fakultu dramatickú, fakultu hudobnú s mnohými katedrami. V prvom programe v Poetickom štúdiu roku 2012 chceme vzdať hold práve Andrejovi Bagarovi, ktorý nás, mnohých dnešných významných hercov aj učil. Samozrejme vedľa neho iste zaspomíname aj na jeho súputnikov, Janka Borodáča, jeho manželku pani Olinku, tetu Meličkovú, Mikuláša Hubu a ďalších hercov, ktorí nás opustili. Nebudú to len spomienky, ale zaznejú i mnohé monológy z veľkých dramatických diel, ktoré boli v jeho repertoári. Bude to iste zaujímavý večer. Milí naši návštevníci. Keď sme už pri tých spomienkach, nemôžem nespomenúť veľkú legendu nášho športu zaslúžilého majstra športu, volejbalistu, ale aj organizátora, pedagóga Bohuša Goliana, ktorý nás opustil v januári tohto roku. Bohuš Golian bol pravidelným návštevníkom Poetických večerov. Bude nám chýbať. Ubúdame, ale pamiatka na dobrých ľudí ostáva. Prajme si , aby nás v tomto roku neubudlo, aby sme sa tu opäť všetci stretli na Vianoce roku 2012.
 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás ešte s fašiangovou náladou pozýva
na 121-ty Poetický večer pri sviečkach
 

Zapálil divadelný oheň
 

Spomínanie na herca s veľkým srdcom,
národného umelca Andreja Bagara.
Hovoriť o ňom a prednášať monológy
slávnych dramatických postáv budú
jeho žiaci a kolegovia: Mária Kráľovičová,
Martin Huba, Oldo Hlaváček.
Spievať bude Dušan Jariabek.
Pri klavíri Zdeněk Macháček.
Hosťom večera bude jeho synovec skvelý novinár
Miloš Nemeček.
Všetko to zrežíroval tiež jeho žiak Juraj Sarvaš.
 

20. februára 2012 o 19,00 hod.
Dom kultúry na Kramároch,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 6 €, študenti 3 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Po 18.00 hod. možnost parkovania pred budovou
SIEMENS - oproti Domu kultúry
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48
 
Motto:

Najväčšia dráma je život.
Treba v nej zohrať dôstojnú úlohu.