Stojí vysoká, divá Poľana,
mať stará ohromných stínov,
pod ňou dedina Detvou volaná,
mať bujná vysokých synov:
či tých šarvancov Detvy ozrutných
Poľana na tých prsiach mohutných
nenosí a nenadája?
Alebo aspoň na tie výšiny
nehľadí dcéra tejto rodiny,
keď má porodiť šuhaja?
 
Andrej Sládkovič – prvá sloha z Detvana
 

 
Milí moji. Už je to tu! Prišla nenápadne, ešte za slnečných dní, ale je tu. Banskobystrická poetka Jana Chorvátová napísala „Raz prehupne sa čas do Jesene s plodmi. Kým si splníš poslanie – vnímaš spln i nov. Ako z kopca letí potom rok i ľudský život plodný do bielej tmy Zimy, ovenčenou nocou studenou.“ Žltnú, červenejú hory. Aj krásny vrch nad Detvou – Poľana sa už odela do farebného kroja. Veď aj detviansky kroj je taký farebný. Nejeden maliar namaľoval Poľanu, aj kraj pod Poľanou, aj detviansky kroj či mužský alebo ženský. A málokto vie, že toto všetko učarilo českým maliarom pred 100 rokmi. Tu sa vždy na dlhšie usadili, tu tvorili, tu obdivovali kraj i ľudí v ňom. A o ňom aj písali. Maliar Emil Pacovský v časopise Slovenské dielo spomína: „Detvanec, aj keď sa vrátil z Ameriky, zhodil mestský odev a opäť nosil svoj pekný kroj. Detvanci boli hrdí na svoj rod, a dievčatá, tie krásne veselé lane, postavili sa pred nás a zaštebotali, „Maliaru maliaru vymaľuj očičky, vymaľuj oboje, aj môjho milého a aj tie moje.“ A na týchto maliarov nadviazali súčasní umelci. Tí mali názov DMK – čiže Detvianska maliarska kolónia a títo, keďže sa rozrástli aj o iné umelecké profesie, nazvali sa DUK – Detvianska umelecká kolónia. Dušou je umelec – rezbár, sochár, maliar Milan Malček a ekonomickou Jaro Macek. V Poetickom štúdiu sme už predstavili v tomto roku Tajov, Ľubietovú a teraz to bude Detva. Na Detve sme boli a patrične oslávili tak milé jubileum za prítomnosti zahraničných hostí. Vítame Detvancov u nás. Verím, že naše prajné, vďačné, ale náročné publikum, ich vrelo privíta.
 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
starosta MČ Bratislava - Nové Mesto
Ing. Richard Frimmel
 

Vás s jesennou farebnou nostalgiou pozýva
na 114-ty poetický večer pri sviečkach
 

Stojí vysoká,
divá Poľana...
 

Účinkovať budú folklórne skupiny z Pod Poľania
i malí detvianski kúzelníci.
Ale Detvu predstaviť prídu i bratislavskí umelci
A. Vargicová, Z. Sychra, M. Plavec.
Všetkých fujarou pozháňal a na javisku Poetického
štúdia dokopy dá Juraj Sarvaš

 

22. novembra 2010 o 19,00 hod.
Dom kultúry na Kramároch,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 5 €, študenti 2,50 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48
 
Motto:

Choďte sa trochu potúlať
po lístí šuchoriacom.