Prosba...
 
Lietal som si sťa ten motýľ,
po pohronských výšinách,
oko moje blúdievalo
po tých našich dolinách.
 
Pod mnou ovečky som videl
valachove dokola,
nad mnou bystrého som počul,
Bože, ty môj sokola.
 
Radostiam tým je už koniec,
valach, sokol odišli
a mňa roky, žiale, bôle,
spomôž, Bože, nadišli.
 
Jozef Gregor Tajovský
 

 
A opäť spomíname. Na jedného z našich najväčších dramatikov, ale aj výborného poviedkára. A málokto vie, že bol aj básnik. Iste, bol básnik javiska, ale on bol aj skutočný básnik. Jeho verše sú spevavé, ľudové, prihovárajúce sa k srdcu, najmä k srdcu mladého človeka. Veď ich aj písal ako mladý. Najskôr študent a potom učiteľ, neskoršie ako básnik sa odmlčal. Život sa s ním nemaznal. Svoj rod nebol ochotný zaprieť a tak ho páni, slúžiaci Budapešti, z učiteľských miest vyhadzovali. Napokon hľadal spásu v Prahe, kde študoval Obchodnú akadémiu za veľmi ťažkých materiálnych podmienok. Človek to bol neuveriteľne dobrého srdca, opravdivý humanista, hodný nasledovania. Janko Jesenský jeho celoživotný priateľ, keď Tajovský zomrel napísal na jeho pamiatku báseň, v ktorej má i takéto verše:
 
Šla láska životom, šla smrti do náručia,
dvíhala ku srdciam svoj pohodený kľúč,
šla láska životom, šla lásku hľadajúca,
šla láska životom, šla lásku strádajúca.
 
Tajov - jeho rodná obec, nezabudla na Jozefa Murgaša a nezabudla ani na Jozefa Gregora. Dňa 22. mája sme si tam pripomenuli 70-te výročie jeho smrti. A s mladými ľuďmi. Jednak s dram. fakulty Akadémie umení v Banskej Bystrici a jednak s miestnymi divadelnými ochotníkmi. A keďže programom boli nadšení nielen domáci, na čele s podpredsedom Banskobystrického samosprávneho kraja dr. L. Topolským, ale aj hostia z Prahy - vnuci, vnučky a pravnučky Tajovského, rozhodol som sa uskutočniť to aj v Poetickom štúdiu na Stromovej.
Bude to posledné predstavenie divadelnej sezóny 2009/2010. Zakončíme ju i prípitkom dobrou tajovskou slivovicou.
A aby som nezabudol, prajeme krásne nedaždivé leto. Veď končíme sezónu prvým letným dňom.
 

Dom kultúry - Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás pozývajú s Tajovského láskavosťou
na 112-ty Poetický večer pri sviečkach
 

Šla láska životom
 

V ňom uvidíte a počujete nielen
hudobno-dramatické pásmo
zo života a diela Jozefa Gregora Tajovského,
ale aj jeho jednoaktovú hru Matka.
Naštudoval ju Ochotnícky divadelný súbor
Tajov pod vedením režisérky J. Sitkovej.
Účinkujú P. Valach, T. Slavkovská, P. Rajs.
V dramaturgickom pásme spievajú a recitujú
M. Olejníková, M. Smolková, P. Olejár.
Na fujare a píšťalkách hrajú P. Fabik a D. Modrák.
Hold Tajovskému scenárom a moderovaním dá
Juraj Sarvaš.
 

21. júna 2010 o 19,00 hod.
Dom kultúry na Kramároch,
Stromová ulica 18.

 
Vstupné 4 €, študenti 2 €
Doprava: Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Predpredaj vstupeniek: po - st - 16.00 - 19.00 hod.
Tel.: 02/54 77 11 48
 
Motto:

Keď vidím slzu v oku druhého,
mne v tej chvíľke vypadnú dve.
J.G.Tajovský