M.Stano - FAŠIANGY V ZÁHRADE, drevorez

 
Sme vo fašiangovom virvare. Časopisy sa pretekajú v uverejňovaní státisícich rób celebrít, či ako ich už nazvať. My sa stretávame v tomto ošiali v Poetickom štúdiu po prvý raz v tomto roku. Iste, tiež veselo, ale skromne. Veď človeku sa prieči na jednej strane nekontrolovateľný, finančne nákladný prepych a na druhej strane televízia ukazuje ako mrznú ľudia, pretože nemajú kde hlavu skloniť. Začiatok roka nezačal pre slovenskú kultúru dobre. Aj keď je fašiangový čas, my to musíme pripomenúť. Veď sme Poetické štúdio. Umrel básnik nad básnikmi - Milan Rúfus. Básnikovi sme tu, na Stromovej, k jeho osemdesiatke, pripravili krásny večer. Pravdaže vedel som, že v decembri, kedy sa tej osemdesiaky dožil, bude veľa hluku a on to nemal rád. My sme mu ten večer pripravili už v apríli. A tak v pokoji pre naše publikum poslal aj pozdravný list. Pripomeňme si ho úryvkom:
 
Dovoľte mi teda, aby som sa Vám poďakoval za to, že ste tu práve v tejto chvíli. Vždy som mal taký pocit, že to dôležité sa deje mimo hluku. A chce to náročné sebaobetovanie.
 
Vy mu to umožňujete. Všetci, ktorí ste dnes tu. Recitujúci, či poslúchajúci. V mene všetkých tvorcov básne dnes za to zo srdca ďakujem. Váš
             
 
Aj my ďakujeme. Nezabudneme. Požehnaj nám Milan i tento rok. Začíname fašiangovým večerom, ale nie bezduchou zábavou. Vtipnými literárnymi textami. A muzikou. Akordeónom a gajdami. Gajdy boli voľakedy na každej dedine. Veď podľa nich sa aj tancovalo.
 
Podjavorinská píše:
 

Dobre bolo, Filúzko,
dobre bolo tebe,
že ti gajdy, gajdenice,
darovalo nebe!
Hej! hore háj, dolu háj...
tvoje "dudi-dudi"
biedu v kúty plašilo,
veselilo ľudí.
 

Až napokon gajdy vytlačila harmonika. Najprv heligonka, ktorá sa vyvíjala až k akordeónu. Je to hudobný nástroj ako harmonika, ale s klaviatúrou pre pravú ruku. A tak možno, že akordeón vytlačí klavír. Aspoň v tom, že akordeonista si zoberie svoj hudobný nástroj sám a môže koncertovať kdekoľvek. Aj u nás na Stromovej. Takže vitajte v Novom roku v Poetickom štúdiu.
 

Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

S fašiangovým úsmevom pozývame Vás
na 103. Poetický večer pri sviečkach.
 

Veselo i vážne
s akordeonistom
Mišom Červienkom
 

Ale na fašiangový večer príde i Stano Gajdoš,
gajdoš z Gajdoviec. Rasťo Zelina zo Zamaguria
porozpráva ako sa víno premenilo na slivovicu
a prídu aj ďalšie fašiangové maškary.
Všetko to pospája vedúci maškár J.Sarvaš
od štrkoveckého jazera.
A možno príde aj nejaký vzácny hosť.
Pampúchy a hriatô je vítané. Po programe
bude zábava v domácom prostredí.
Príďte radšej autobusom ako autom
i keď ešte polícia nemá tarify na pokutovanie.
 
Kde to máte prísť ?
Dom kultúry Kramáre na Stromovej ulici č. 18

Kedy? 16. februára 2009
O koľkej? 19.00 hod. SEČ

 

Za čo? za 3,32 EUR
Ako? Trolej 204, 206, 209, 212, Bus 32
Vstupenky si kúpte včas, lebo nebudú.
pondelok - štvrtok - 16.00 - 19.00 hod. v DK
 
Výstava fotografií z Poetických večerov je zdarma.
 
Motto:

Už sa fašiang kráti.
O rok sa zas vráti,
ale dovtedy čakať?