O letnej noci Víl
Naďa Rappensbergerová - Jankovičová
 
Ó poézia ! Ó poetické publikum !
Prišlo si opäť k nám.
Prišlo si do tichého divadla,
prišlo si prepadnúť
poetickým hrám.

Vitajte srdcia poetické,
vitajte pri sviečke plameni
jej čisté svetielko
zo srdca pramení.

Sme radi, že ste tu
a že sme opäť spolu.
Tu radosť, krása nás čaká.
Tu vyhneme sa bôľu.

Suma okamihov je večnosť
a okamih je báseň.
Večnosť rovná sa
sume básní.
 
T.Blichová
 

 
Sen sa stal skutočnosťou. Sto poetických večerov. Tisíce veršov. Státisíce básnických okamihov. Sme teda na prahu večnosti. Možno. Ktohovie ako je to s časným životom a s večnosťou ducha? Ale vráťme sa na zem. Konkrétne do Poetického štúdia na Stromovej ulici v Bratislave. Ak sme si pri 25-tom priali 50-ty večer - tak sa to zdalo neskutočné. A pri päťdesiatke vyslovil náš priateľ - starosta Bratislavy - Nového Mesta - Ing. Richard Frimmel prianie, aby ich bolo 100. Ešte sme to pokladali za sen. Sny sú vraj na to, aby sa plnili. A my dnes naozaj stojíme zoči-voči stému poetickému večeru. Sen sa splnil. A stojíme si zoči-voči navzájom. Organizátori voči účinkujúcim, účinkujúci voči divákom, diváci voči účinkujúcim. A všetci dohromady voči veršom, voči piesňam. A všetci navzájom sme pri tej stovke viac zbeleli, trochu nám ubudlo zraku, zrazu nás rozboleli kĺby, ale srdce sa naplnilo krásou, citom. Zostalo v nás to sládkovičovské ... mladosť je túžba živá po kráse, je hlas nebeský v zemskom ohlase, je nepokoj duší svätý...
Milí naši priatelia. Mnohí ste tu od prvej premiéry, mnohí od desiatej, mnohí od päťdesiatej, ale všetci ste verní. Ďakujeme, ako sa len naozaj čo najúprimnejšie ďakovať dá. Ste verní - Jožko, Rudo, Leo, Miro, Evka, Terka, Paľo, Milan, Mária, Laco, Dušan a ďalší, ďalší. Mnohí z našej poetickej rodiny odišli do nenávratna. Ďakujeme Vám Rudo, Šaňo, Jozef, Ľudko, že ste do posledných chvíľ tu boli s nami. Ľudia odchádzajú "až za hranice ríše, kde ticho bude z nás a temno hrobové," hovorí básnik Laco Novomeský. Ale poézia ostáva. Ostáva v každom z nás. To zrniečko verša, krásy, nám pomáhalo prekonávať ťažkosti, neláskavosť a s tým zrniečkom v srdci aj pekne odídeme. V novembri začneme novú stovku, nový sen. Ostaňte mu verní. Tú druhú stovku, verme, dokončia iní. Myslíme si, že sme im položili dobrý základ.
 
Ing. Richard Frimmel - starosta MC BNM
Margita Krajačová - riaditeľka SK BNM
Viera Janáčová – vedúca DK Kramáre
a Juraj Sarvaš – autor stých večerov
 

Starosta MC BNM Ing. Richard Frimmel
Dom kultúry Kramáre
Poetické štúdio
 

Vás pozývajú
s najotvorenejším srdcom
a čo najláskavejšie na program
 

Poézia
pri sviečkach
po stý raz
 

Neveríte, že po stý? Príďte a uveríte, lebo o tom
Vás presvedčia účinkujúci, ktorých bude naozaj
veľa a z rôzneho umeleckého batôžka.
Batôžky zviazal do jedného veľkého
krásneho batoha, ako predtým už 99 krát,

Juraj Sarvaš
 
29. septembra 2008 o 19.00 hod.

 

Dom kultúry Kramáre na Stromovej ulici č. 18
 
Zároveň bude otvorená výstava fotografií z minulých poetických večerov.
 
Doprava: trolej 204, 206,209, 212, Bus 32
Stoja niekoľko metrov od DK

 
Motto:

Báseň a cit - dvojica večná.
T. Blichová